Nyheter

apr 06

Morgan Stanley: Nytt tillägg till basprospekt

Ett tillägg till basprospektet för Morgan Stanley har godkänts och gäller för följande placering:

1756 Aktieobligation Framtidens Teknik Fixed Best

SE0010948158

Tillägg från emittent 

apr 03

Månadsbrev April 2018

"Den förhöjda marknadsvolatiliteten visar inga tendenser på att återvända nedåt. Kanske måste investerare därför räkna med en allt skakigare resa framgent. Under mars föll världens börser brett och i USA har en förtroendekris drabbat tekniksektorn. Trots en förhöjd oro på världens börser presenterar OECD en optimistisk prognos med goda tillväxtutsikter.

Läs hela månadsbrevet här