Nyheter

dec 09

Utökad Fondlista

Fondlistan innehåller idag ett fyrtiotal särskilt utvalda fonder som Strukturinvest erbjuder sina kunder handel i till rabatterat fondcourtage. Nu utökar vi Fondlistan med sex nya spännande fonder, baserat på efterfrågan från förmedlare och kunder. De nya fonderna som från och med idag finns att köpa via Fondlistan är Cliens Sverige Fokus, Brummer Lynx Dynamic, OPM Absolute Managers, OPM Listed Private Equity, Öhman Företagsobligation och Öhman Global Growth. Samtidigt försvinner fem fonder från Fondlistan. De fonder som försvinner är AMF Räntefond kort, Atlant Edge, DNB Sweden Micro Cap, East Capital Östeuropa och Skagen m2. De fonder som försvinner går naturligtvis fortfarande att investera i utanför Fondlistan, men då till ett högre fondcourtage.

”De nya fonderna kompletterar väl de redan befintliga fonderna på Fondlistan och bidrar till en ökad bredd i fondutbudet. Den senaste tiden har vi sett en ökad efterfrågan dels på fonder med svensk inriktning och dels på fonder med alternativ exponering, såsom hedgefonder och private equity. Vi hoppas att vi genom att addera de nya fonderna ska kunna bidra till ökad kundnytta och nya intressanta investeringsmöjligheter för våra kunder”, säger Olof Gustafsson, vice VD på Strukturinvest.

Utöver fonderna på Fondlistan finns det möjlighet för Strukturinvests kunder att investera i ytterligare cirka tusen fonder till lite högre fondcourtage. Kontakta oss gärna för mer information.

Se hela fondlistan här.

dec 09

Strukturakademin del 21: Lock & Secure

Autocalls och indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande tillgång faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Lock & Secure är en funktion som kan appliceras på autocalls eller indexbevis och innebär att det under placeringens löptid finns möjlighet att låsa in ett kapitalskydd som träder i kraft på slutdagen, oavsett hur underliggande tillgångar då utvecklats. I Strukturakademin del 21 förklarar vi hur funktionen Lock & Secure fungerar.

Läs Strukturakademin del 21