Nyheter

maj 02

Sean George och Ulf Erlandsson i "Sparpodden"

Våra förvaltare Sean George och Ulf Erlandsson medverkar i det senaste avsnittet av Nordnets "Sparpodden". Lyssna på avsnittet här!

apr 27

Kredithändelse i Nine West Holdings (tidigare The Jones Group)

ISDA (International Swaps and Derivatives Association) Determiniations Committee har deklarerat att en kredithändelse inträffat i bolaget Nine West Holdings (tidigare The Jones Group).

På grund av detta avlägnas bolaget från följande serier:

  • Markit CDX High Yield serierna 21-22 (The Jones Group)
  • Markit CDX High Yield serierna 23-25 (Nine West Holdings)

Följande utestående placeringar berörs:

10240 USA High Yield 3 SE0005497971
10241 USA 15/35 High Yield SE0005503547
10228 3D Printing Express SE0005398120
10284 USA 15/35 High Yield 2 SE0005878816
10333 USA 14/24 High Yield SE0006256574
10341 USA 15/35 High Yield 3 SE0006371506
10367 USA 15/25 High Yield SE0006994349
10374 USA 15/25 High Yield 2 SE0007131966
10376 USA 15/35 High Yield 5 SE0007157383
10383 USA 15/25 High Yield 3 SE0007279518
10384 USA 14/24 High Yield 2 SE0007464797
10369 Asien 15/35 Express SE0006994497
10372 Asien 15/35 Express 2 SE0007131636
10375 Europeisk Infrastruktur 15/35 Express SE0007132139
10377 Indien 15/25 Express SE0007157441
10317 Sverige Express 15/35 SE0006083283
10380 Asien 15/35 Express 3 SE0007279435
10379 Indien 15/25 Express 2 SE0007279054
10381 Europeisk Infrastruktur 15/35 Express 2 SE0007279476
10386 Europa Infrastruktur 14/24 Express Kupong SE0007491170
10389 USA 15/25 High Yield 4 SE0007640115
10387 USA 25/35 High Yield SE0007639992
1320 Indexcertifikat USA High Yield SE0007982582
10475 USA 25/35 High Yield Credit SE0007691837
10476 USA 25/35 High Yield Credit 2 SE0007756762
10392 USA 25/35 High Yield 2 SE0007757216
10391 USA 15/25 High Yield 5 SE0007757208
10403 USA 15/35 High Yield STIBOR SE0007982822
10396 USA 25/35 High Yield 3 SE0007948294
10397 USA High Yield Defensiv 3 SE0007948393
10405 USA 25/35 High Yield 4 SE0008128607
10488 USA High Yield Defensiv 2 SE0007897343