Nyheter

apr 23

Emission 2018:3

Idag lanserar vi årets tredje emission. Emission 2018:3 innehåller totalt 18 olika placeringar och består utöver grundutbudet av de tre casen: Framtidens teknik, Grön framtid och Alternativ exponering. 

Återigen väljer vi att satsa på investeringar exponerade mot grön och ny teknik. I denna emission har vi dessutom med en placering med inriktning mot s.k. "frontier markets". Detta är länder som är mindre utvecklade än de som vi normalt räknar som etablerade tillväxtmarknader. Dessa ekonomier bedöms stå inför en betydande framtida resa vad gäller industrialisering, urbanisering och ekonomisk tillväxt. För mer information, spana gärna in marknadsföringsmaterialet till 1796 Fondobligation Frontier Markets.

Sista teckningsdag för emission 2018:3 är den 25 maj

Läs mer om emissionen här

apr 19

Société Générale: Byte av referensränta

Europeiska centralbanken avråder från användningen av sina referensräntor för transaktionsändamål. Syftet med ECB:s referensräntor bör enbart vara för informationsändamål. Emittenten Société Générale meddelar därför att man istället kommer att använda sig utav ”WM/Reuters FX Benchmark” som publiceras 16:00 (lokal tid i London).

Berörda utestående produkter är:

  • 10373 Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 (SE0007131941)
  • Kreditcertifikat Europa Småbolag 2 (SE0005768389)
Läs mer här