Nyheter

apr 18

Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20180417)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Se nedan berörda produkter. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 19 april 2018. Se även bifogat tillägg för mer information.

Namn ISIN

1750 AIO Sverige

SE0010949636

1751 AIO Asien

SE0010949628

1764 IB Outperformance Value vs Growth

SE0010985234

1768 AC Svenska Bolag Återbetalningsskydd Combo

SE0010949529

1761 MW VAL Nordic Corp Bond

GB00BDT59M10

1772 MW VAL Nordic Corp Bond

GB00BFX2X197

Tillägg från emittent

apr 17

Utökade möjligheter att månadsspara i fonder

Sedan ett par år tillbaka erbjuder vi möjligheten att som depåkund till Strukturinvest automatiskt månadsspara i utvalda fonder via autogiro kopplat till ett på förhand angivet bankkonto hos en svensk bank.

Som ett ytterligare mervärde till våra depåkunder lanserar Strukturinvest nu även möjligheten att kunna månadsspara i fonder direkt från sin Strukturinvest-depå. Tjänsten omfattar alla värdepappersdepåer, investeringssparkonton och försäkringsdepåer såsom kapitalförsäkringsdepåer och tjänstepensionsdepåer, där Strukturinvest är depåinstitut.

Den nya månadssparandetjänsten innebär en utmärkt möjlighet att kunna aktivera likvida medel i depåerna och skapa avkastning på icke arbetande kapital, utan att som depåkund själv behöva logga in och lägga en köporder varje månad. Oavsett om det handlar om buffertsparande, pensionssparande eller sparande till framtida drömmar så är det som kund skönt att veta att sparandet sköter sig självt. Genom månadssparandet dras ett förutbestämt belopp med automatik varje månad.

Tjänsten kan med fördel nyttjas i de fall depån innehåller placeringar, såsom obligationer, strukturerade placeringar eller aktier, som betalar ut en löpande och återkommande kupongränta eller utdelning med jämna mellanrum, varvid likvida medel som sådana instrument genererar inom ramen för depån automatiskt återinvesteras i någon av de fonder som Strukturinvest erbjuder månadssparande i. Skulle tillräckligt med likvida medel saknas på depån någon månad i förhållande till det önskade beloppet för månadssparande, uteblir bara den månadens dragning vilket innebär att depån inte riskerar att övertrasseras.

Möjligheten att månadsspara i fonder omfattar i dagsläget samtliga daglighandlade fonder på Strukturinvests courtagefria Fondlista och minsta belopp för månadssparande uppgår till 200 kronor per fond och månad. Blanketter för månadssparande i fonder finner du här.

För mer information eller frågor så är du alltid välkommen att prata med din kontaktperson på Strukturinvest eller höra av dig till oss på fond@strukturinvest.se.