Nyheter

feb 05

Månadsbrev Februari 2018

Svenska bokslut får Stockholmsbörsen att svänga. I USA börjar resursutnyttjandet att bli ansträngt och räntorna klättrar. För Europas del ökar både optimism och tillväxt.

Månadsbrev februari

jan 30

Emission 2018:1

Årets första emission är här! Emission 2018:1 innehåller totalt 17 olika placeringar och består utöver grundutbudet av de två nya casen Grön framtid och Framtidens teknik.

Världen står inför enorma klimatutmaningar och enligt FN ökar koldioxidhalterna i atmosfären just nu med rekordfart. Samtidigt tar allt fler länder krafttag för att motverka utvecklingen genom att reducera sina utsläpp. Multilaterala klimatavtal tillsammans med en snabb teknologisk utveckling ökar den globala efterfrågan på grön och intelligent teknik. Genomgripande teknologiska landvinningar (där inte minst artificiell intelligens spelar en avgörande roll) förändrar inte bara globala produktionsmönster. Många förväntar sig också en liknande revolution inom tjänstesektorn.

Det är med bakgrund till ovanstående vi har valt att ta fram casen Grön framtid och Framtidens teknik. På investerarsidan ser vi en allt växande medvetenhet och efterfrågan på hållbara placeringsalternativ. Ny forskning visar dessutom på att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och avkastning. Företag som är inriktade mot grön och intelligent teknik åtnjuter därför inte bara goda makroekonomiska förutsättningar. De fungerar också som starka magneter för globala kapitalflöden.

Sista teckningsdag för emission 2018:1 är den 9 mars.

Läs mer om emissionen här: