Angående händelseutvecklingen i Swedbank

Till följd av den dramatiska händelseutvecklingen i Swedbank vill vi återigen uppmärksamma att aktien ingår som underliggande tillgång i ett stort antal av Strukturinvests utgivna produkter (se lista nedan). Under sidan Marknadskurser kan du följa utvecklingen i placeringarna.

Produkter med Swedbank som underliggande

Skriv ut