Credit Suisse: Nytt tillägg till grundprospekt (20201015)

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. Se nedan berörda produkter. För dessa gäller ångerrätt fram t.o.m. den 19 oktober 2020. Se även bifogat tillägg för mer information.

  • 2307 Fondobligation Ny Teknik (SE0014781464)
  • 2322 Fondobligation Ny Teknik (SE0014958120)

Tillägg från emittent

Skriv ut