Kredithändelse i Sears Holdings

ISDA (the International Swaps and Derivatives Association) meddelar att deras amerikanska beslutande kommitté fastställt att det har skett en kredithändelse i det amerikanska detaljhandelsföretaget Sears

Kredithändelsen i Sears påverkar CDX NA HY i serierna S1-S11 samt S17-S31. 

Klicka här för att se lista på vilka av Strukturinvests placeringar som på påverkas.

Skriv ut