Månadsbrev April 2018

"Den förhöjda marknadsvolatiliteten visar inga tendenser på att återvända nedåt. Kanske måste investerare därför räkna med en allt skakigare resa framgent. Under mars föll världens börser brett och i USA har en förtroendekris drabbat tekniksektorn. Trots en förhöjd oro på världens börser presenterar OECD en optimistisk prognos med goda tillväxtutsikter.

Läs hela månadsbrevet här

Skriv ut