Månadsbrev December 2015

Den senaste månaden har präglats av terrordåd, en ökad hotbild och ett upptrappat politiskt tonläge, men trots det har marknadspåverkan varit begränsad och börsen slutade på plus. Nu inväntar marknaden en eventuell räntehöjning från den Amerikanska centralbanken under december, medan den Europeiska centralbanken förväntas leverera ytterligare stimulanser.

Läs mer i månadsbrevet för december.

Månadsbrev December 2015

 

 

Skriv ut