Morgan Stanley: Nytt tillägg till basprospekt

Ett nytt tillägg till basprospektet för Morgan Stanley har antagits och berör följande utestående placering:

1816 Aktieobligation Global Gaming Fixed Best

SE0011282771


Tillägg från emittent
 

Skriv ut