Morgan Stanley: Nytt tillägg till basprospekt

Ett tillägg till basprospektet för Morgan Stanley har godkänts och gäller för följande placering:

1756 Aktieobligation Framtidens Teknik Fixed Best

SE0010948158

Tillägg från emittent 

Skriv ut