Natixis: Nytt tillägg till grundprospekt

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. För de av emittentens utestående placeringar gäller ångerrätt fram t.o.m. den 6 oktober 2021. Se även bifogat tillägg för mer information.

Prospectus Supplement

Skriv ut