Nyhet! Klimatkompenserande placeringar

Hösten 2018 tog Strukturinvest ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete i och med lanseringen av en placering som baserades på en s.k. grön obligation, vilket innebär att kapitalet öronmärks till tydligt definierade miljöprojekt. Strukturinvest har sedan dess erbjudit en lång rad placeringar märkta med isbergssymbolen - den som på ett snabbt och lättillgängligt sätt informerar investeraren om att placeringen i fråga uppfyller de branschgemensamma krav som ställs för att kunna anses vara hållbar.

Nu såhär ett år senare kompletterar vi vår hållbara produktlinje med klimatkompenserande placeringar. För varje enskild investering om 10 000 kronor planteras ett träd. Forskning visar att skogsplantering är en av de mest effektiva metoderna för att tackla klimatkrisen, detta tack vare trädens förmåga att binda och förvara koldioxid. Våra klimatkompenserande placeringar är tydligt märkta med den nyligen framtagna trädsymbolen.

 

Läs mer!

Skriv ut