Samtycke avseende försäljning av Apikal Fastighetspartner AB

Med bakgrund till den samtyckesbegäran avseende ägarförändringen i Apikal Fastighetspartner AB (publ) meddelas att bolaget nu erhållit samtycke från dess obligationsinnehavare. Samtliga villkor för ägarskiftet är därmed uppnådda. Ägarförändringen innebär att Strukturinvest Fondkommission (FK) AB säljer samtliga sina aktier i Apikal Fastighetspartner AB (publ) till Kvalitena AB (publ) eller till Kvalitena närstående bolag.

Skriv ut