UBS: Nytt tillägg till grundprospekt

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospektet. För de av emittentens utestående placeringar gäller ångerrätt fram t.o.m. den 18 februari 2021. Se även bifogat tillägg för mer information.

Prospectus Supplement

Skriv ut