English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Karriär

Strukturinvest är ett snabbväxande och kunskapsintensivt företag i en intressant och dynamisk del av finansbranschen. På Strukturinvest strävar vi efter att alltid ligga i framkanten och leda  utvecklingen. Vår långsiktiga framgång bygger på att kunna locka till oss branschens vassaste och mest kompetenta medarbetare.

Strukturinvest som arbetsgivare

Strukturivest fokuserar på att medarbetarna ska må bra och utvecklas. Ledningen strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter och hantera olika situationer samt att känna stolthet och tillhörighet med bolaget och dess värderingar. Strukturinvest strävar efter att behålla och rekrytera de bästa medarbetarna. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar ledningen med aktivt ledarskap, tydliga mål och konkurrenskraftiga incitament, i syfte att skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö med de allra bästa möjligheterna till professionell och personlig utveckling.

Lediga tjänster

På denna sida annonseras lediga tjänster. Om det inte finns några lediga tjänster för närvarande är du välkommen att skicka en spontanansökan till oss på rekrytering@strukturinvest.se

Personuppgifter som lämnas i en ansökan kommer att behandlas av Strukturinvest och kommer inte att lämnas ut till andra bolag. Du samtycker till att personuppgifterna får behandlas av Strukturinvest genom att skicka in ansökan. Uppgifterna kommer att bevaras i högst ett år och kommer därefter att gallras.

Skriv ut

Chatta med oss