English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Våra avdelningar

Strukturinvest är ett snabbväxande och kunskapsintensivt företag i en spännande och dynamisk del av finansbranschen. På Strukturinvest strävar vi efter att alltid ligga i framkant och leda utvecklingen i vår bransch. Vår långsiktiga framgång bygger på att kunna locka till oss branschens vassaste och mest kompetenta medarbetare. Nedan berättar vi mer om våra olika avdelningar.

Handel och strukturering

Vår struktureringsavdelning ansvarar för produktframtagning samt handel. Arbetsuppgifterna inkluderar att göra omvärldsbevakning och ta fram priser på olika finansiella instrument för att sedan kunna konstruera placeringar som möter våra kunders önskemål gällande marknadsexponering, avkastningspotential och risk. Denna avdelning ansvarar också för handel på primär- och andrahandsmarknaden och sköter all kontakt med de banker som emitterar våra placeringar. Avdelningen är placerad i Göteborg.

Försäljning

Våra säljare är vårt ansikte utåt. Som säljare hos Strukturinvest ansvarar du för att våra kunder – fristående försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare samt större institutioner runtom i Sverige – hela tiden är informerade om våra aktuella produkter och tjänster och får service och stöd i införsäljning mot sina kunder. Säljarna är också delaktiga i framtagandet av nya placeringar. Våra säljare utgår från alla våra kontor och täcker olika delar av Sverige, vilket betyder att arbetet innebär en hel del resande.

Marknad

Vår marknadsavdelning tar fram marknadsföringsmaterial för våra produkter och tjänster och förser våra kunder med marknadsinformation. Marknadsavdelningen ansvarar också för varumärkesarbete samt kommunikation via hemsida, mail och sociala medier. Marknadsavdelningen stöttar också övriga bolag i företagsgruppen med tjänster inom marknad och kommunikation. Vår marknadsavdelning är baserad i Göteborg.

Ekonomi

Vår ekonomiavdelning ansvarar för budget, löpande betalningar samt bokföring. Ekonomiavdelningen ansvarar också för rapportering till Finansinspektionen. Avdelningen ansvarar även för ekonomifunktionen för de olika bolagen i vår företagsgrupp. Ekonomiavdelningen är placerad i Göteborg.

Backoffice

Vårt backoffice sköter administrationen av våra värdepapper, från registrering av ordrar till betalning och settlement mot emittent. Backoffice ansvarar också för depåhantering och kundsupport. Backoffice är uppdelat på områdena strukturerade placeringar och fondadministration, där det senare sköter administration av fonder på vår depåplattform. Vårt backoffice är baserat i Stockholm.

IT

Vår IT-avdelning ansvarar för utveckling av vår IT-plattform samt underhåll av befintliga system, varav en viktig del är vårt egenutvecklade rådgivningssystem BrokerWeb. Avdelningen arbetar kontinuerligt med större IT-projekt som syftar till en ökad digitalisering av vårt affärsflöde och en förbättrad kundupplevelse. IT-avdelningen är baserad i Stockholm.

Risk och compliance

Riskfunktionen ansvarar för kontroll, kartläggning och analys av risker i verksamheten. Compliance ansvarar för att säkerställa att Strukturinvest följer aktuella lagar och regler. Båda funktionerna rapporterar till styrelsen och agerar bollplank i relaterade frågor. Riskfunktionen är för närvarande placerad i Göteborg och compliance i Stockholm.

Asset Management

Avdelningen ansvarar för förvaltningen av Strukturinvests fonder. Våra förvaltare har mångårig erfarenhet av portföljförvaltning, både i Sverige och internationellt.

Skriv ut

Chatta med oss