English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Ledning

Ledningsgrupp

Declan Mac Guinness

Verkställande Direktör

Declan Mac Guinness har en lång och gedigen erfarenhet av olika typer av ledande befattningar inom finansbranschen, bl.a. som verkställande direktör för bank- och fondbolagsverksamhet. Declan har tidigare arbetat som VD för TF Bank (publ.) där han bl.a. ansvarade för bankens framgångsrika börsnotering på NASDAQ OMX Mid Cap-lista, samt ett antal olika tillståndsärenden i både Sverige och utlandet. Innan dess har Declan arbetat som VD på Carlson Fonder och dessförinnan i rollen som Compliance Officer på DNB Asset Management. Declan har en juris kandidatexamen från Stockholms universitet.

Fredrik Langley

Grundare

Fredrik Langley är en av Strukturinvests två grundare och har en lång och gedigen erfarenhet av handel med och förvaltning av derivat och strukturerade placeringar åt pensionsbolag, banker, försäkringsbolag och institutioner i Europa. Fredrik var tidigare ansvarig för strukturerade placeringar i Norden på Société Générale, en av världens största och ledande banker inom derivat och strukturerade placeringar. Dessförinnan arbetade Fredrik på GAM (Global Asset Management) som Key Account Manager med inriktning mot institutioner i Norden och Beneluxländerna. Fredrik är utbildad civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Fredrik Langley ingår i förvaltningsrådet för förvaltningstjänsten Fundroid.

Andreas Sjövik

Chef över backoffice

Andreas Sjövik kommer närmast från Ålandsbanken Sverige AB där han arbetade på Middle Office med strukturerade produkter. Dessförinnan arbetade Andreas på SEB AB i drygt fem år med bland annat corporate actions för utländska kunder. Andreas Sjövik är civilekonom från Bond University i Australien.

Björn Johansson

Vice VD

Björn Johansson har arbetat med strukturerade placeringar sedan 2006 och kommer närmast från Svenska garantiprodukter där han var ansvarig för strukturering och handel. Dessförinnan arbetade Björn på HQ Bank i tre år med motsvarande arbetsuppgifter. Björn Johansson är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Björn Johansson ingår i förvaltningsrådet för förvaltningstjänsten Fundroid.

Kontrollfunktioner

Richard Sundh

Chief Compliance Officer

Richard Sundh arbetade tidigare som jurist inom Volvogruppens treasury- samt säljfinansieringsbolag. Idag är han Strukturinvests bolagsjurist och CCO.

Heléne Malm

Chief Risk Officer

Heléne Malm kommer närmast från Volvofinans Bank AB där hon under två år var ansvarig för bankens Risk- och Compliance-avdelning. Dessförinnan arbetade hon under 13 år i olika ekonomibefattningar inom banken samt under 11 år som revisor hos KPMG.

Skriv ut

Chatta med oss