English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är en svensk fondkommissionärsfirma med ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. Vi erbjuder en modern depåtjänst med möjlighet att spara i ett av marknadens bredaste produktutbud av finansiella instrument, såsom fonder, aktier, obligationer, ETF:er och strukturerade placeringar. Vi erbjuder både externa produkter och tjänster och egenutvecklade lösningar. En viktig del av vår verksamhet har sedan starten varit att utveckla strukturerade placeringar för såväl privatpersoner som företag och institutioner, som komplement till mer traditionella investeringar i våra kunders portföljer. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser.

Ledning

Ledningsgrupp

Thomas Olsson

Verkställande direktör

Thomas Olsson kommer närmast från KPMG AB där han, under nästan 20 år, innehaft olika ledande befattningar inom affärsområdet revision. Under sin anställning på KPMG AB var Thomas Olsson också placerad, i olika omgångar, på kontor i både Holland och Tjeckien. Thomas Olsson har främst arbetat med större internationella och nationella koncerner och var under senare delen av sin anställning på KPMG vald revisor i bolag som Bilia Personbilar och Lindex. Thomas Olsson är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Andreas Colliander

Ekonomichef

Andreas Colliander arbetade tidigare som Auktoriserad revisor på KPMG under 8 år, där han arbetade med främst större koncerner och egna kunder. Andreas Colliander har en magisterexamen i företagsekonomi från Högskolan i Borås

Andreas Sjövik

Chef över backoffice

Andreas Sjövik kommer närmast från Ålandsbanken Sverige AB där han arbetade på Middle Office med strukturerade produkter. Dessförinnan arbetade Andreas på SEB AB i drygt fem år med bland annat corporate actions för utländska kunder. Andreas Sjövik är civilekonom från Bond University i Australien.

Övriga kontrollfunktioner

Marcus Lebenberg

Chief Compliance Officer

Marcus Lebenberg har arbetat i finansbranschen i drygt 12 år. Närmast som CCO för en mindre bank. Marcus Lebenberg har en magisterexamen i företagsekonomi och en juristexamen från Stockholms Universitet. 

Heléne Malm

Chief Risk Officer

Heléne Malm kommer närmast från Volvofinans Bank AB där hon under två år var ansvarig för bankens Risk och Compliance avdelning. Dessförinnan arbetade hon under 13 år i olika ekonomibefattningar inom banken samt under 11 år som revisor hos KPMG.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst