English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Om Strukturinvest

Bakgrund
Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp den nordiska marknaden för strukturerade placeringar åt lokala produktbolag, försäkringsbolag, pensionsbolag och banker. Strukturinvest Fondkommission har sedan starten etablerat sig som en av landets mest självklara placeringspartners till institutioner, företag och privatpersoner. Grundarna är fortfarande aktiva i bolagets affärsutveckling och drivande i utvecklingen av nya placeringar och tjänster.

Om oss
Strukturinvest Fondkommission är ett fristående svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster, däribland olika typer av depåtjänster, för att tillhandahålla våra depåkunder olika möjligheter beroende på den specifika kundens riskvilja, behov och målsättning. Strukturinvest har drygt 16 000 depåkunder med en sammanlagd depåvolym på över 13 miljarder kronor. Samtliga placeringslösningar som konstrueras och upphandlas av Strukturinvest görs i samarbete med internationella investmentbanker eller förvaltare. Strukturinvest hjälper även svenska företag inom olika branscher med kapitalanskaffning. Strukturinvest har idag kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

Affärsidé
Strukturinvest Fondkommission har som affärsidé att erbjuda en modern och digital depåtjänst med möjlighet att via externa rådgivare runtom i landet erhålla ett av marknadens bredaste utbud av finansiella produkter och tjänster. Som komplement till externa placeringar arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och upphandla intressanta placeringslösningar för våra kunder, såsom strukturerade placeringar eller företagsobligationer. Det görs omfattande upphandling och kvalitetssäkring av villkoren i samtliga placeringar. Våra anställda har lång erfarenhet och omfattande kompetens av att ta fram finansiella investeringslösningar och skräddarsyr, koordinerar, och tillrättalägger erbjudandena i nära samarbete med ledande investmentbanker, företag, återförsäljare och förvaltare. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk med investerarens intressen i fokus.

Målsättning
Strukturinvest Fondkommission har som målsättning att alltid erbjuda sina kunder en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en avkastning som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Drivkraften är att ständigt ge våra kunder de bästa verktygen för en väldiversifierad och attraktiv portfölj av investeringsprodukter med en hög grad av valfrihet.

Skriv ut

Chatta med oss