English

Om Strukturinvest

Strukturinvest Fondkommission är ett fristående värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup och mångårig specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som till företag och institutioner som vill placera sitt kapital i några av marknadens mest attraktiva investeringslösningar.

Socialt ansvar

Vår roll i samhället

Kapitalmarknaden fyller en viktig funktion i samhället genom att fördela kapital mellan långivare och låntagare. Utan en fungerande kapitalmarknad begränsas företagens möjlighet att erhålla kapital till investeringar samtidigt som utbudet av sparprodukter för allmänheten blir färre. Strukturinvests roll är att erbjuda placeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och olika riskpreferenser. Vi vill att alla – såväl privatpersoner som företag och institutioner – ska ha möjlighet att få en god avkastning på sitt kapital, oavsett vilken risk man är villig att ta. Strukturinvest är ett fristående värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Som en fristående aktör erbjuder vi ett alternativ till storbankernas produkter och bidrar därmed till en ökad konkurrens och konsumentnytta.

Våra placeringar

Strukturinvests kärnverksamhet är att utveckla strukturerade placeringar för privatpersoner, företag och institutioner. Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. I en strukturerad placering finns det möjlighet att erhålla exponering mot aktiemarknaden, eller något annat tillgångsslag, genom optioner. Till skillnad från en aktie innebär en option inte ett ägande i bolaget i fråga. Genom strukturerade placeringar blir du därmed aldrig ägare i det bolag placeringen ger exponering mot.  Det innebär att det kapital du investerar inte placeras i bolaget och du har inte heller rätt att gå på bolagsstämman eller att ta del av aktieutdelningar. Strukturinvest tar inga egna positioner utan handlar enbart för kunders räkning.

Våra kunder

Vår målsättning är att verka för en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Drivkraften är att ständigt ge våra kunder de bästa verktygen för en väldiversifierad och attraktiv portfölj av investeringsprodukter.

Miljö

Strukturinvest har som målsättning att minimera verksamhetens belastning på miljön, avseende såväl direkt som indirekt miljöpåverkan. Miljöarbetet drivs genom en ständig miljöanpassning av verksamheten. Våra tryckprodukter skall möta kraven för Svanen-märkning.

Strukturinvest som arbetsgivare

Strukturivest fokuserar på att medarbetarna ska må bra och utvecklas. Ledningen strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter och hantera olika situationer samt att känna stolthet och tillhörighet med bolaget och dess värderingar. Strukturinvest strävar efter att behålla och rekrytera de bästa medarbetarna. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar ledningen med aktivt ledarskap, tydliga mål och konkurrenskraftiga incitament, i syfte att skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö med de allra bästa möjligheterna till professionell och personlig utveckling.

Samhällsengagemang

Som en del av vårt samhällsengagemang arbetar vi kontinuerligt med att stödja välgörenhetsorganisationer och insamlingar till välgörande ändamål. Strukturinvest stödjer bl.a. Barncancerfonden, BRIS och Världsnaturfonden WWF.

Skriv ut

Chatta med oss