English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund

testhgcosub

Sveriges nya kredithedgefond. Hamiltonian Global Credit Opportunity är en global obligationsfond som investerar i likvida obligationer från olika sektorer och regioner. Fonden har möjlighet att handla med derivatinstrument för att kunna skydda befintliga innehav och tjäna pengar i perioder av både stigande och fallande räntor. Målsättningen är att över tid leverera en stabil årlig avkastning oberoende av utvecklingen på räntemarknaden.

Fonden vänder sig till investerare som söker en daglighandlad global obligationsfond med ett brett mandat för att kunna parera upp- och nedgångar på räntemarknaden. Fonden riktar sig till investerare som har en placeringshorisont om minst 3 år och över tid söker en stabil årlig avkastning till en begränsad risk.

 

 

 

 

 

 

MÖT VÅR FÖRVALTARE

Sean George har över 20 års erfarenhet av kreditförvaltning med ledande positioner på bland annat Jefferies International, Deutsche Bank och Bank of America i London och New York.

Berätta om fonden
Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund är en obligationsfond som i huvudsak kommer att handla med företagsobligationer med varierande kreditrisk, men även statsobligationer. Vi har ett avkastningsmål om 5-7 procent per år.

Vad skiljer denna fond från andra svenska företagsobligationsfonder?
Vi har ett bredare mandat än de flesta svenska fonder som handlar med företagsobligationer. Det innebär bland annat att vi har rätt att utnyttja både stigande och fallande räntor. Normalt handlar svenska obligationsfonder endast med svenska och nordiska obligationer. Ur ett globalt perspektiv är dessa marknader dock små, vilket innebär en likviditetsrisk. Vi kommer istället att handla i dollar- och eurodenominerade obligationer och sedan säkra bort valutarisken. Till sist har fonden förvaltare med en lång erfarenhet och ett globalt kontaktnät.

Varför är det viktigt med ett bredare mandat?
I de bästa av världar uppvisar marknaden en konstant stigande trend, men verkligheten fungerar tyvärr inte så. För att långsiktigt kunna tjäna pengar på marknaden är det viktigt att kunna dra nytta av såväl stigande som fallande räntor. Med den möjligheten har vi verktyg för att parera nedgångar, och till och med tjäna pengar, när andra fonder saknar medel för att skydda sitt kapital. Vi har helt enkelt en större verktygslåda.

 

 

 

Information

Förvaltningsavgift1,40 %
HandelDagligen
Köpavgift0,00%
Säljavgift0,00%
Courtage0,00 % (0 kr)
PeriodFörändring
En vecka0,0 %
Tre månader-0,9 %
Ett år5,1 %
Senaste NAV1 098,69
Senaste NAV Datum2021-04-08

Utveckling

Skriv ut fondfaktablad

Strukturinvest kundtjänst