English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Investeringssparkonto

 Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto för förvaring av värdepapper, och är ett alternativ till en traditionell värde­pappersdepå eller en kapitalförsäkring. Skillnaden mellan dessa konton är framförallt skattemässig. Investerings­sparkontot syftar till att underlätta handel med värde­papper och andra finansiella tillgångar genom att du inte behöver ta hänsyn till skattekonsekvenser vid köp eller försäljning eller ta upp dessa i din deklaration.

För att öppna ett investeringssparkonto hos Strukturinvest behöver du fylla i Avtal om investeringssparkonto och skicka det till oss tillsammans med en vidimerad ID-kopia. Nedan finner du mer information. Relevanta blanketter finner du här.

Om du har ett BankID kan du snabbt och enkelt öppna ett investeringssparkonto genom att klicka här. Du fyller då i alla blanketter digitalt och slipper pappersarbete.

Välkommen som kund!

Vad är ett investeringssparkonto?

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto för förvaring av värdepapper som syftar till att underlätta handel med värdepapper och andra finansiella tillgångar genom förenklad skattehantering. Beskattning av ISK behandlas nedan.  

Kan jag skattefritt flytta innehav mellan olika ISK-depåer?

Ja, innehav kan flyttas fritt mellan ISK-depåer utan att bli föremål beskattning.

Kan jag flytta innehav mellan en vanlig VP-depå och ett ISK?

Ja. För att flytta innehav från en vanlig VP-depå till ett ISK måste dock samtliga tillgångar först avyttras i VP-depån. De likvida medlen flyttas sedan till ISK-depån där tillgångarna återköps till dess marknadsvärde. De tillgångar som vid flytten avyttrades i VP-depån blir föremål för beskattning för innevarande beskattningsår.

Vad är fördelarna med ett ISK?

- Kostnadsfri sparform (du betalar ingen avgift till Strukturinvest)
- Transaktioner inom ISK är skattefria
- Du slipper deklarera dina affärer
- Låg årlig schablonskatt
- Schablonskatten får kvittas mot förluster i inkomstslaget kapital

Vad är nackdelarna med ett ISK?

- Schablonskatt uttas även om värdet på tillgångarna sjunker
- Företag kan ej äga ISK, enbart privatpersoner

Hur beskattas ett ISK?

Istället för att skatta och deklarera varje enskild värdepappersaffär, betalar man som innehavare av investeringssparkontot en schablonskatt som baseras på förväntad avkastning. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för värdet av tillgångarna på investeringssparkontot vid ingången av varje kvartal, insättningar till kontot samt överföringar av finansiella instrument. Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år. Den summan beskattas med 30 procent.

Vad kan jag förvara i ett ISK hos Strukturinvest?

På investeringssparkonto (ISK) hos Strukturinvest kan du förvara ett stort och brett urval av strukturerade placeringar, fonder och aktier samt kontanta medel. Se bilagan ”Godkända investeringstillgångar” för en aktuell lista på vilka tillgångar du kan förvara på Strukturinvests investeringssparkonto.

Vad kostar det att öppna ett ISK hos Strukturinvest?

Det är gratis att öppna ett ISK hos Strukturinvest.

Hur öppnar jag ett ISK hos Strukturinvest?

Vill du öppna ett ISK hos oss, vänligen kontakta din rådgivare. Har du ingen kan du vända dig till oss så hjälper vi dig att förmedla en.

Hur ser jag innehaven i mitt ISK?

Om du har ett ISK hos oss på Strukturinvest kan du följa dina samtliga innehav dygnet runt genom ”StrukturinvestOnline”.  

Vem kan äga ett ISK?

Endast privatpersoner kan äga ISK, inte företag.

Skriv ut

Chatta med oss