English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Vårt erbjudande

Allt fler företag och institutionella placerare har idag förstått möjligheterna med att placera framgångsrikt utan onödigt risktagande. Strukturinvest har, genom att erbjuda landets medelstora till större institutioner smarta och behovsanpassade placeringslösningar, på kort tid etablerat sig som en av Sveriges ledande och mest innovativa aktörer inom strukturerade placeringslösningar för institutioner. Våra placeringar grundar sig på modern portföljteori med det långsiktiga målet att över tid skapa en högre riskjusterad avkastning i våra kunders portföljer.

Strukturinvest tar löpande fram strukturerade placeringslösningar anpassade för företags och institutioners kontinuerligt skiftande behov. Målsättningen är att konstruera investeringsalternativ som passar rådande marknadsklimat och placeringar som över tid kompletterar varandra och tillför diversifiering i traditionella portföljer. Genom ett kontinuerligt uppdaterat utbud ges institutionella investerare möjlighet att bygga upp en långsiktig förvaltning av strukturerade placeringslösningar och därigenom uppnå den balans mellan risk och avkastning som passar den enskilda portföljen.

Vill du veta vad strukturerade placeringslösningar kan göra för just din portfölj?

Hör av dig till oss på telefon 031-68 82 90 eller e-post institutioner@strukturinvest.se så berättar vi mer.

Skriv ut

Chatta med oss