English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Kapitalanskaffning

Strukturinvest arrangerar emissioner av obligationslån för företag i behov av finansieringslösningar. Vi bistår emittenten genom hela processen i allt från upprättande av legal dokumentation till distribution av erbjudandet och eventuell notering och market making på reglerad marknad eller MTF.

Strukturinvest kan hjälpa ditt företag att hitta attraktiva lösningar inom bland annat:

  • Bryggfinansiering
  • Expansionsfinansiering
  • Förvärvsfinansiering
  • Fastighetsfinansiering
  • Investeringar för tillverkande industri
Vid frågor rörande kapitalanskaffning, vänligen kontakta dealing@strukturinvest.se
 
Varför Strukturinvest?
Strukturinvest har över tio års erfarenhet av att strukturera och arrangera olika typer av finansiella placeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup specialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov. Våra goda relationer med lokala rådgivarkontor över hela Sverige säkerställer en stark distributionskraft. 
 

Utvalda obligationsemissioner arrangerade av Strukturinvest

Skriv ut

Chatta med oss