English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Flytträtt

Sedan den 1 juli 2007 är alla livbolag skyldiga att erbjuda sina kunder flytträtt av nytecknade pensionsförsäkringar. För försäkringar som tecknats före juli 2007 är det fortfarande upp till respektive försäkringsbolag att bestämma om, och i vilken utsträckning, pensionskapitalet får flyttas. Flytträtten har inneburit att att placeringsalternativen för pensionskapital har utökats väsentligt. Att välja sparform för sin framtida pension är inte lätt, men inte desto mindre viktigt. Små skillnader i den årliga avkastningen kan på lite längre sikt få en stor påverkan på den framtida pensionen. Att ordentligt utvärdera de olika alternativ som finns att tillgå i marknaden kan därför vara en mycket god investering inför framtiden.

Pensionssparande i strukturerade placeringar
Med de nya flytträttsreglerna öppnar sig möjligheter för pensionssparare att placera hela eller delar av sitt pensionskapital i helt nya sparformer. Ett bra exempel på detta är strukturerade placeringar, som ofta kanske är mer anpassade och ändamålsenliga för pensionssparande än traditionella sparformer såsom aktier och fonder. Genom att placera pensionskapitalet i exempelvis kapitalskyddade placeringar, kopplade till olika marknader eller tillgångsslag kan man som pensionssparare öka antalet källor till möjlig avkastning, samtidigt som kapitalskyddet innebär att man inte riskerar insatta pensionspremier vid negativ marknadsutveckling. 

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst