English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Pensionsflytt steg för steg

Vill du flytta ditt pensionskapital bör du kontakta en försäkringsförmedlare för att säkerställa att du får den pensionsförsäkring som bäst motsvarar dina framtida behov.

Förmedlaren hjälper dig att kontakta ditt nuvarande försäkringsbolag för att ta reda på om din pensionsförsäkring är flyttbar och i så fall till vilken avgift.

Eftersom det endast är kapitalet som flyttas och inte riskmoment, såsom premiebefrielse och sjukförsäkring, bör en ny hälsodeklaration godkännas av det mottagande försäkringsbolaget innan en aktiv pensionslösning avslutas och läggs i fribrev. Tänk på att aldrig flytta en aktiv tjänstepensionsförsäkring utan att först säkerställa att eventuella riskförsäkringsdelar kan erhållas hos det nya bolaget.

Det kan vara bra att inte sammanslå alla sina försäkringar då det kan vara lämpligt att ta ut olika pensionsförsäkringar och belopp vid olika tidpunkter för att möta individuella behov. För att kunna sammanslå flera försäkringar till en enda måste ägare och försäkrad vara samma i avyttrande och mottagande försäkring. En tjänstepension som ägs av ett företag måste därmed överlåtas till den före detta anställde innan den kan sammanslås med andra flyttbara privata pensionsförsäkringar. Om ägandet av en tjänstepension överlåts till en före detta anställd i egenskap av privatperson bör man även känna till att privata pensionsförsäkringar är giftorättsgods som ingår i en bodelning vid exempelvis skilsmässa, vilket inte är fallet för en tjänstepension.

Överlåtelse av fribrev godkänns inte alltid av avyttrande försäkringsbolag och i detta fall måste den gamla arbetsgivaren även skriva under som ägare till din nya pensionsförsäkring hos det mottagande bolaget. Ordna med eventuella överlåtelser av gamla tjänstepensioner om sammanslagning av flera försäkringar önskas.

För att genomföra en flytt behöver du skicka in en flyttansökan för varje försäkring som du önskar flytta samt en ny försäkringsansökan till det mottagande försäkringsbolaget. Det mottagande försäkringsbolaget ombesörjer att alla dokument skickas till respektive avyttrande bolag. Tänk på att sammanslagning endast kan ske om samtliga ärenden inkommer till det mottagande bolaget vid samma tidpunkt.

Pensionsflytt steg för steg

Vem gör vad?
 1. 1 Kontakta förmedlare Kund
 2. 2 Säkerställ med avyttrande försäkringsbolag att försäkringen är flyttbar Förmedlare
 3. 3
  Aktiv försäkring
  Ny hälsodeklaration
  Fribrev
  Ingen åtgärd behövs
  Förmedlare
 4. 4
  Aktiv försäkring
  Ej applicerbart
  Fribrev
  Överlåt möjliga tjänste-pensioner till kunden
  Förmedlare
 5. 5 Skicka ansökningshandlingar och begäran om flytt till mottagande försäkringsbolaget Förmedlare
 6. 6 Bekräftelse av mottagen försäkringspremie Mot­tagande försäkrings­bolag
 7. 7 Portföljallokering Kund
  Förmedlare
Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst