English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Pensionsskolan

Start

Pensionen består i huvudsak av tre delar: den allmänna pensionen, tjänstepensionen samt ditt privata pensionssparande.

 

Allmän pension

Den allmäna pensionen baseras på den inkomst som du haft. Allt du tjänar och betalar skatt för ger dig pensionsrätter i framtiden. Du får endast pensionsrätt för din pensionsgrundande inkomst, dvs din skattepliktiga inkomst med avdrag för allmän pensionsavgift.

Din pensionsgrundande inkomst kan inte vara högre än 7,5 inkomstbasbelopp; högre inkomster innebär alltså ingen ökning av din framtida allmänna pension. Utöver pensionsgrundande lön får du också pension för a-kassa, sjukpenning och föräldrapenning. Du får även pension om du studerar eller gör värnplikt.

Den allmäna pensionen täcker normalt mellan 55-65 % av din nuvarande lön, beroende på hur mycket du tjänar.

 

 

Tjänstepension

De flesta svenskar har pension från sin arbetsgivare, kallad tjänstepension. Den är ett viktigt tillägg till den allmäna pensionen för att säkerställa att skillnaden mellan lön och framtida pension inte blir alltför stor. Tjänstepensionen regleras antingen genom kollektivavtal eller genom ett avtal mellan dig som anställd och din arbetsgivare.

 

Privat pensionssparande

Du kan även ha ett privat pensionssparande som komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det är du själv som bestämmer när du vill börja och hur mycket du vill spara.

 

Vad påverkar min pension?

Hur mycket du får i pension beror på ett flertal olika faktorer, bl.a. hur många år du arbetar och din pensionsgrundande inkomst. Den beror också på yttre faktorer som den ekonomiska utvecklingen i omvärlden, den generella löneutvecklingen i samhället, en ökad medellivslängd samt avkastningen på din pension.

Faktorer som du själv kan påverka är:

  • Vid vilken ålder du väljer att börja ta ut pension. Ju senare du börjar ta ut pension, desto högre pension får du.
  • Storleken på din pensionsgrundande inkomst. Ju mer du tjänar under ditt yrkesverksamma liv, desto högre blir din pension. Dock intjänas endast allmän pension upp till inkomster på 8,07 inkomstbasbelopp.
  • Hur du placerar dina premiepensionspengar och de delar av tjänstepensionen som du kan placera själv. Avkastningen på ditt placerade pensionskapital har stor betydelse för din framtida pension.
  • Ditt privata pensionssparande. Hur mycket du pensionssparar privat kan göra stor skillnad. 
Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst