English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

PPM

Varje år avsätts 2,5 procent av lön och andra skattepliktiga ersättningar till permiepensionen. Premiepensionens storlek beror på hur mycket du betalat in och hur de fonder du valt utvecklats. Om du inte har gjort ett eget val av din premiepension placeras dina pengar i förvalsalternativet AP7 Såfa.  Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du kan påverka själv genom hur du placerar dina pengar. Därför kan premiepensionen vara viktig, även om den är en mindre del av din totala pension.

 Besök www.pensionsmyndigheten.se för mer information.

Skriv ut

Strukturinvest kundtjänst