English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Vanliga frågor om flytt

Nedan finner du svaret på några vanliga frågor om flytt av pensionssparande. Finner du inte svaret på din fråga eller vill veta mer om pensionsflytt är du välkommen att kontakta oss.

Vad innebär flytträtt?

Med flytträtt avses rätten att kunna flytta pensionskapital från en pensionsförsäkring till en annan hos ett befintligt eller nytt försäkringsbolag.

Hur vet jag var mitt pensionssparande finns idag?

Du kan enkelt ta reda på hos vilket eller vilka försäkringsbolag som ditt pensionssparande finns idag genom att titta på de värdebesked som du får hemskickade. De flesta försäkringsbolag skickar ut ett årsbesked i början på det nya året. Du kan även kontakta en fristående försäkringsrådgivare för att få hjälp med att skaffa en helhetsbild över ditt totala pensionssparande.

Vad är ett fribrev?

Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premiebetalningar till, exempelvis om du har en tjänstepension och byter arbetsgivare. Det kapital som finns i försäkringen kvarstår och din framtida pension från försäkringen baseras på de premier som redan är inbetalda samt eventuell värdeförändring fram till pensionen.

Kan allt pensionssparande flyttas?

Alla de pensionsförsäkringar som är tecknade från och med den 1 juli 2007 går att flytta. De pensionsförsäkringar som tecknades innan den 1 juli 2007 kan endast flyttas om flytträtt finns inskrivet i avtalet med det försäkringsbolag hos vilket försäkringen är tecknad. Flytträttsreglerna och vilka eventuella avgifter som tillämpas kan variera mellan olika försäkringsbolag. Individuellt pensionssparande (IPS) har fri flytträtt oavsett var den finns idag.

Kan jag flytta endast en del av mitt pensionssparande?

Inte på eget initiativ. Normalt flyttas hela pensionskapitalet men vissa försäkringsbolag tillåter endast att premier inbetalda efter ett visst datum får flyttas medan tidigare premier får stanna kvar hos det avyttrande försäkringsbolaget.

Hur lång tid tar en flytt?

Handläggningstiden varierar mellan olika försäkringsbolag, men normalt ska en flytt inte ta längre tid än 2-3 månader. Hos en del försäkringsbolag sker flytten omgående.

Vad kostar det att göra en flytt?

Det befintliga försäkringsbolaget kan komma att ta ut en administrativ avgift för flytten. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Sker det någon rapportering till Skatteverket vid flytt?

Ja, en kontrolluppgift till Skatteverket ska alltid lämnas av avyttrande försäkringsbolag inom 14 dagar efter det att flytten ägt rum.

Kan jag flytta befintliga värdepapper vid flytt av försäkring eller IPS?

Nej, vid flytt av försäkring måste befintliga värdepapper först avyttras. Vid flytt av individuellt pensionssparande (IPS) är det ibland möjligt att överföra värdepapper.

Kan man flytta en försäkring som är under utbetalning?

Nej, under de första fem utbetalningsåren är det inte möjligt att flytta en försäkring. Därefter avgör försäkringsgivaren om det ska vara tillåtet. Individuellt pensionssparande (IPS) kan däremot alltid flyttas under utbetalning.

Är det möjligt att flytta en pensionsförsäkring till en IPS?

Nej, det är enligt nuvarande lagstiftning endast möjligt att flytta en pensionsförsäkring till en pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS) kan endast flyttas till en IPS.

Kan en tjänste- eller pensionsförsäkring flyttas till en befintlig försäkring?

Nej, en tjänste- eller privat pensionsförsäkring kan endast flyttas till en nytecknad försäkring. Den nya försäkringen ska dessutom vara av samma skatteklass som försäkringen varifrån flytten skedde. Dessutom måste försäkringstagare och försäkrad vara desamma före och efter flytten.

Strukturinvest kundtjänst