English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

1921 Aktieobligation Hållbarhet och Vattenförsörjning Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 9 bolag, inriktade mot hållbarhet och vattenförsörjning, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De tre bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 40 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1922 Aktieobligation Framtidens Fordon Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 bolag, inriktade mot framtidens fordonsteknik, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1918 Kreditobligation Europa High Yield

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 7 procent1) med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1919 Kreditobligation USA High Yield

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 9 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1923 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1924 Autocall Svenska Byggbolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska byggbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 15 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1925 Aktieobligation Sverige Hållbarhet

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 hållbara svenska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Utvecklingen för aktiekorgen startar på plus 15 procent. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1926 Autocall Svensk Verkstad Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska verkstadsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1927 Autocall Nordisk Telekom Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1929 Autocall Svenska Bolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1931 Kreditautocall Nordeuropeiska Bolag

Placeringen ger exponering mot fyra nordeuropeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 15 procent vid utveckling ned till minus 10 procent i sämsta bolag. Risken i placeringen är förknippad med eventuella kredithändelser i Stena AB.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1928 Kredithybrid Globala Bolag Kupong

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 globala bolag genom en indikativ deltagandegrad om 210 procent. Utöver det har placeringen en garanterad kupong om 3 procent per år. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat fler än 9 kredithändelser i underliggande index, ITraxx Europe Crossover Series 30 Index.

Tecknas till 2018-12-14

RISK

1917 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus

Placeringen ger exponering mot en nordisk aktiekorg genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Vid positiv utveckling på slutdagen återbetalas det största av korgutvecklingen och bonuskupongen. Utvecklingen för bolagskorgen startar på plus 10 procent

Tecknas till 2018-11-23

Strukturinvest kundtjänst