English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

2113 Aktieobligation Grön Energi Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 gröna bolag, inriktade mot el- och energiteknik, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 35 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2115 Råvaruobligation Guld

Placeringen ger exponering mot en börshandlad guldfond genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Fonden har en maxavkastning om 100 procent. Återbetalningen på slutdagen påverkas av växelkursutvecklingen i USDSEK.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2119 Aktieobligation Demografiska Förändringar

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 bolag, vilka bedöms kunna gynnas av pågående demografiska förändringar, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Korgutvecklingen startar på plus 10 procent.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2109 Kreditbevis Europa High Yield

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index. Placeringen kan lösas in i förtid av emittent.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2110 Kreditbevis USA High Yield

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 8,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2112 Autocall Nordisk Telekom Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2114 Autocall Nordiska Bolag Återbetalningsskydd Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 80 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2118 Autocall Svenska Bolag Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 60 procent i sämsta bolag. På slutdagen är placeringen skyddad mot nedgångar ned till minus 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2120 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2121 Autocall Svenska Bolag Reforest Combo L&S

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 11 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. Vid positiv korgutveckling vid någon observation erhålls 100 procent återbetalningsskydd på slutdagen. Inom ramen för Reforest’Action ges investerare i denna placering möjlighet att plantera träd.

Tecknas till 2019-11-08

RISK

2122 Autocall Nordisk Handel Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 14 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 30 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-11-08

Strukturinvest kundtjänst