English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Kapitalskyddade placeringar

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

1970 Aktieobligation Fintech Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 10 fintech-bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 25 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1975 Aktieobligation Hållbarhet och Vattenförsörjning Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 9 bolag, inriktade mot hållbarhet och vattenförsörjning, genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De tre bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 40 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1962 Kreditobligation Europa Investment Grade

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen Investment Grade och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1963 Kreditobligation Europa High Yield

Placeringen ger exponering mot den europeiska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 7 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1964 Kreditobligation USA High Yield

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 9 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1966 Kreditobligation USA High Yield Defensiv

Placeringen ger exponering mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer av klassen High Yield och ger möjlighet till en årlig kupong om indikativt 6,5 procent med kvartalsvis utbetalning. Risken i placeringen är kopplad till eventuella kredithändelser i underliggande index.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1967 Indexbevis Sverige TwinWin

Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 150 procent. Vid negativ indexutveckling ned till minus 30 procent utbetalas en positiv avkastning om indikativt 100 procent av indexnedgången. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 70 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1972 Autocall Svenska Banker Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1977 Autocall Nordisk Telekom Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 10 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1978 Autocall Svenska Bolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 10 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-03-08

RISK

1976 Autocall Läkemedelsbolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra läkemedelsbolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 3 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 1 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2019-03-08

Strukturinvest kundtjänst