English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Målgrupper för Strukturerade Placeringar

I enlighet med det av EU uppdaterade direktivet gällande regler på värdepappersmarknaden (MiFID II) stärker Strukturinvest kundskyddet i avseende på passandebedömning och målmarknad. Den framtagna målgruppsindelningen syftar till att säkerställa att kunden har de grundläggande kunskaper som är erforderlig en given investeringslösning. Nedanstående indelning gäller specifikt för Strukturerade Placeringar.

Målgrupper för Strukturerade Placeringar

Skriv ut

Chatta med oss