English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Utbildning

 Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas med hjälp av obligationer, optioner och andra typer av finansiella instrument. Genom att kombinera instrument med olika egenskaper finns det möjlighet att skapa attraktiva investeringslösningar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov.

Strukturakademin riktar sig till dig som vill lära dig mer om strukturerade placeringar. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningsalternativ som syftar till att öka förståelsen för strukturerade placeringar, dess konstruktion och egenskaper. Med den kunskapen ökar dina möjligheter att fatta korrekta och väl avvägda investeringsbeslut.

Strukturakademin finns dels i skriftlig form och dels som utbildning. Den skriftliga serien erbjuder fördjupning i olika ämnen relaterade till strukturerade placeringar. Nya avsnitt publiceras löpande och finns tillgängliga för nedladdning under rubriken Strukturakademin till vänster. Inom ramen för Strukturakademin erbjuder vi också utbildningar i strukturerade placeringar för dig som arbetar som rådgivare. Kontakta oss gärna för mer information.

         

Skriv ut

Chatta med oss