English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Filmer från SPIS

Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) bildades 2008 som ett projekt inom Svenska Fondhandlareföreningen. SPIS verkar för en sund, effektiv och konkurrenskraftig marknad för investeringsformen Strukturerade Placeringar och arbetar löpande för att investerare, myndigheter och övriga samhällsintressenter ska känna ett högt förtroende för industrin genom att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för strukturerade placeringar. Nyckeln till att långsiktigt bli en framgångsrik investerare är att ha en god kunskap om och förståelse för de instrument man investerar i. Som ett led i att öka kunskapen om strukturerade placeringar har SPIS, tillsammans med medlemsföretagen, tagit fram ett antal utbildningsfilmer. I dessa beskrivs viktiga egenskaper i några av de vanligaste typerna av strukturerade placeringar.

 

Vad är Strukturerade Placeringar?

 

Marknaden för Strukturerade Placeringar

 

Viktigt att veta inför köp

 

Särskilda Egenskaper i Strukturerade Placeringar

 

Aktieindexobligation

 

Kreditobligationer

 

Autocall

 

Skriv ut

Chatta med oss